GDPR

Personuppgifter, GDPR & Patientjournallagen

 

Ansvarig kontaktperson: Björn Ekegren

Kontaktuppgifter: morbyoptik@dinsyn.se  

Vänligen skriv attention: Till dataskydssombudet i ämnesfältet

 

Vi samlar in uppgifter i enlighet med patientjournallagen (SOFS 1985:562). Detta ställer krav på oss som vårdgivare att spara personuppgifter för att säkerställa god patientvård.

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknasföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Mörby Optik inte skicka några erbjudande till dig.

Vid frågor vänligen kontakta

morbyoptik@dinsyn.se

skriv attention GDPR frågor